O Mnie

Wykształcenie

- certyfikowany nauczyciel MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction, czyli redukcji stresu w oparciu o uważność), szkolenie i certyfikacja pod patronatem The Institute for Mindfulness-Based Approaches – IMA, europejski ośrodek zapewniający najwyższej jakości szkolenia dla specjalistów w obszarze zastosowań mindfulness
- certyfikowany trener Mind-Body Bridging (MBB), czyli metody składającej się z prostych i skutecznych narzędzi radzenia sobie z trudnymi emocjami (certyfikat trenera MBB przyznany przez twórcę metody Stanleya Blocka)
- certyfikowany coach ICC (Internetional Coaching Community)
- magister ekonomii (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
- wkrótce magister psychologii (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Poznaniu)
- absolwentka studiów podyplomowych z Zarzadzania Zasobami Ludzkimi (Wyższa Szkołą Bankowa w Poznaniu)
- certyfikat Menedżera w zakresie „Nowoczesnych Technik Kierowania i Zarządzania Przedsiębiorstwem” oraz liczne kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe - autorka pierwszej na polskim rynku książki o uważności skierowanej do dzieci: „Lew Staszek i siła uważności”

Oferta

Obszary pracy

- 8-tygodniowe kursy redukcji stresu na bazie uważności, czyli Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)
- 10-tygodniowe kursy uważności dla dzieci w wieku 5-12 lat, na bazie kursu MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction), programu MindUP, Inner Kids, Planting Seeds oraz the Mindfulness in School Project oraz własnych doświadczeń
- wdrażanie programu uważności do szkół
- warsztaty wprowadzające do uważności dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych
- indywidualne wzmocnienie w obszarach radzenia sobie ze stresem, poprzez konkretne narzędzia Mind-Body Bridging (MBB) oraz techniki uważnościowe
- life coaching, czyli coaching życiowy związany z poszukiwaniem i ustalaniem celów życiowych, planu działania, motywacji, poprawy relacji z innymi, wyznaczaniem i wzmacnianiem ważnych dla klienta obszarów życia
- szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie rozwoju osobistego